Halmstads kommun

Framgångsrik medborgarservice i Halmstads kommun med Artvise Kundtjänst

"Med Artvise Kundtjänst har vi uppnått en ny nivå av effektivitet och servicekvalitet, särskilt när det gäller uppföljningen av pågående ärenden."

Madeleine Roos, Systemadministratör och IT-ansvarig, Halmstads kommun

I Halmstads kommun, med över 97 000 invånare, är ambitionen att erbjuda förstklassig service. Det ställer höga krav på kommunens kundtjänst och kontaktytor. Tack vare införandet av Artvise Kundtjänst har kommunen lyckats höja servicenivån och effektivisera sitt arbete. Madeleine Roos, Systemadministratör och IT-ansvarig, delar insikter i hur Artvise Kundtjänst har blivit en nyckelkomponent i deras framgång.

Utmaning
Att upprätthålla en hög servicenivå för en så pass stor och diversifierad befolkning är ingen liten uppgift. "Varje invånare är unik och värdefull för oss, och det är viktigt att de känner sig prioriterade när de kontaktar vår kundtjänst," förklarar Madeleine Roos. För att uppnå detta krävs inte bara engagerade medarbetare utan också rätt verktyg för att hantera och följa upp ärenden effektivt.

Lösning
Halmstads kommun valde Artvise Kundtjänst för att hantera och optimera sin kundservice. Systemet gör det möjligt för handläggarna att effektivt registrera, följa upp och avsluta inkommande ärenden. "Vi tar emot cirka 3600 ärenden i veckan, varav cirka 80% avslutas direkt av vår kundtjänsts fina personal," säger Madeleine. De ärenden som kräver ytterligare expertis dirigeras vidare till någon av kommunens 1 300 specialister.

Madeleine betonar vikten av delaktighet och lärande inom organisationen: "Genom att involvera alla instanser i systemet från början, ökar vi engagemanget och kunskapsutbytet. Det hjälper oss att kontinuerligt utveckla och anpassa systemet efter våra unika behov."

Resultat
Implementeringen av Artvise Kundtjänst har revolutionerat Halmstads kommuns förmåga att leverera högkvalitativ service. Medborgarna upplever snabbare svarstider och en mer personlig service, vilket förstärker kommunens image som en lyhörd och effektiv förvaltning. Madeleine summerar: "Artvise Kundtjänst har inte bara förbättrat vårt arbetssätt utan också vår förmåga att möta och överträffa medborgarnas förväntningar. Det är ett verktyg som verkligen håller vad det lovar."

Denna framgångsberättelse från Halmstads kommun visar på vikten av rätt verktyg och metoder för att effektivisera kundservice och medborgarkommunikation. Med Artvise Kundtjänst som partner har kommunen tagit ett stort steg framåt i sitt arbete med att erbjuda utmärkt service till alla invånare.

Lösning: Artvise Kundtjänst