Motala kommun

Motala ger tummen upp för Artvise E-tjänster

“Snabb implementation, kvalitativ support, engagerad kontaktperson och prisvärd lösning.”
Jan Rozanski, Webbkommunikatör, Motala kommun

Motala kommun har snabbt anammat digitaliseringens möjligheter för att öka interaktionen med sina medborgare. Trots tidigare framsteg fanns en kvarstående utmaning: hur kan vi erbjuda medborgarna smidigare och mer tillgängliga E-tjänster? Ta del av hur Motala kommun tillsamman med Artvise utvecklade E-tjänsteplattformen, med resultat som överträffande förväntingarna, samt en effektiv implementeringsprocess.

Utmaning
Mot slutet av 2014 insåg Motala kommun att de ville erbjuda sina medborgare en bättre tillgänglighet till E-tjänster, men en teknisk lösning saknades. Trots tidigare framsteg inom digital dokument- och ärendehantering, inklusive digital nämndshantering och en uppdaterad webbplats, saknades en central E-tjänsteplattform.

Jan Rozanski, Webbkommunikatör på Motala kommun, betonade Motalas engagemang för att vara en "24-timmars myndighet med medborgarna i fokus." Med över 60% av besökarna på kommunens webbplats som använde mobila enheter, var det tydligt att invånarna var redo för ny teknik. Tiden var inne att erbjuda E-tjänster via webbplatsen.

Lösning
Under 2015 började Motala arbeta med att utforma en målbild och kravspecifikation för den nya E-tjänsteplattformen. I oktober 2015 ingicks ett avtal med Artvise, och redan i november samma år påbörjades utvecklingen av Motalas nya E-tjänster. Samtidigt genomfördes utbildning för administratörer. Den publika lanseringen ägde rum den 1 mars 2016, och från det ögonblicket skapades inga nya blanketter via det gamla systemet. Målet var tydligt: uppmuntra medborgarna att välja E-tjänster före pappersblanketter, för att öka servicegraden och samtidigt minska administrationen för kommunens handläggare.

Resultat

Artvise E-tjänster möjliggjorde en snabb implementering och lansering av de nya tjänsterna. Redan har cirka 40 nya E-tjänster lanserats, och fler är att vänta i takt med att de gamla blanketterna successivt övergår till E-tjänster. Denna övergång är en tidskrävande process med många olika enheter inblandade i utformningen av sina egna blanketter.

Jan Rozanski påpekar, "Detta kommer att ta tid, men det kommer vara värt mödan." Även om det finns önskemål om förbättringar av både utseende och funktionalitet när det gäller att skapa blanketterna, är Motala kommun nöjd med både implementeringsprocessen och det nya systemet. Jan ger ett stort erkännande till Artvise för deras "snabba implementation, högkvalitativa support, den engagerade kontaktpersonen Daniel, och inte minst det konkurrenskraftiga priset."

Lösning: Artvise e-Tjänst