Sollefteå Kommun

Sollefteå kommun klättrar i kvalitetsranking med hjälp av Artvise

"Artvise har spelat en avgörande roll i vår förmåga att erbjuda högkvalitativ medborgarservice och effektiv ärendehantering."

Helen Söderqvist, verksamhetschef för medborgarservice, Sollefteå kommun

Sollefteå kommun har tagit stora steg för att förbättra medborgarservicen och effektivisera sin ärendehantering. Genom ett strategiskt beslut att fokusera på medborgarnas behov och implementera omfattande systemlösningar har kommunen sett märkbara framgångar i sin servicekvalitet, vilket reflekteras i deras imponerande klättring i KKiK-mätningen (kommunens kvalitet i korthet).

Utmaning
Sollefteå kommun stod inför utmaningen att förbättra tillgängligheten och responsiviteten i sin medborgarservice. Målet var att etablera "en väg in" för medborgarna, vilket krävde en omfattande upphandling av nya systemlösningar för hänvisning, växel, och kundtjänst. Artvise valdes som leverantör med sina lösningar för Kundtjänst och Contact Center.

Lösning
Målet för Sollefteås medborgarservice är att uppnå en lösningsgrad på 80% på sikt. "För närvarande löser vi mellan 55-60% av ärendena som kommer in, tack vare effektiv användning av Artvise Kundtjänst och tillgänglig information i kunskapsbanken och på hemsidan," förklarar Helen Söderqvist. Med cirka 60 000 registrerade ärenden under nio månader och ett team av servicehandläggare över tre medborgarkontor, har Sollefteå tagit ett stort steg mot målet om förbättrad service.

Resultat

Införandet av Artvise Kundtjänst och Contact Center startade en ny era för Sollefteå kommuns medborgarservice. Deras anmärkningsvärda framsteg bekräftades i den efterföljande KKiK-mätningen, där kommunen klättrade 76 placeringar till en 17:e plats. "Detta bevisar att vi tänkt rätt. Vår fantastiska personal, tillsammans med stödet från Artvise, har gjort detta möjligt," säger Helen.

Sollefteå kommun arbetar ständigt med att förbättra sin service och bygger på med nya funktioner så som e-tjänsten "Lämna synpunkter". Helen Söderqvist berömmer även Artvise för deras lyhördhet och flexibilitet, både i systemutveckling och som företag. "Vi har haft en utmärkt projektledning från Artvise och ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete."

Sollefteå kommun har inte bara uppnått imponerande resultat i sin medborgarservice utan också lagt grunden för fortsatt utveckling och förbättring. Med Artvise som partner fortsätter de att leda vägen i att erbjuda exceptionell service till sina medborgare.

Lösning: Artvise Kundtjänst och Contact Center