Lidköpings kommun

Effektivisering av simskoleanmälningar med Artvise e-Tjänst

"Det är ju ett oerhört enkelt verktyg att använda, och på ett par timmar hade vi skapat den nya e-tjänsten för anmälan till simskoleverksamheten."

Åsa Vallmar, Informatör inom Kultur och Fritid, Lidköpings kommun

Lidköpings kommun har som mål att vara i framkant när det gäller att erbjuda nya och smidiga E-tjänster till sina medborgare. I sin strävan att ständigt förbättra servicen och öka tillgängligheten för invånarna har de använt Artvise e-Tjänster för att effektivisera anmälningar till simskolorna. Läs vidare för att utforska hur samarbetet med Artvise har hjälpt Lidköpings kommun och ökat tillgängligheten för invånarna.

Utmaning
Lidköping strävade efter att erbjuda medborgarna bättre E-tjänster, särskilt när det kom till anmälan till simskolorna. Åsa Vallmar, informatör inom Kultur och Fritid, berättar om de tidigare problemen: annonser i lokaltidningen missades av vissa, telefonanmälningar orsakade överbelastning och ineffektivitet, och man hade svårigheter med hantering av manuella kölistor. Bekräftelser skickades till och med med “snigelpost”.

Lösning
För att lösa dessa problem valde Lidköpings kommun att använda Artvise e-tjänsteverktyg. Åsa Vallmar berättar: "Det är ett otroligt enkelt verktyg att använda, och på ett par timmar hade vi skapat den nya e-tjänsten för anmälan till simskoleverksamheten." Tjänsten stängde automatiskt när en simskolekurs var fullbokad, och de som var för sent ute fick alternativa val. Bekräftelser skickades nu via e-post, och en viktig komponent var ett räkneverk som effektiviserade arbetet avsevärt.

Resultat
Enligt Åsa Vallmar har det nya systemet skapat ökad tillgänglighet för medborgarna och eliminerat osäkerheten kring kölistor. Medborgare får omedelbar bekräftelse och kvitto på sin plats i simskolan. Lidköping använder webben och Facebook för att kommunicera om tillgängliga platser. Åsa ser Artvise e-Tjänst i simskolan som ett utmärkt exempel på att underlätta för medborgarna och öka tillgängligheten. Hon värderar också möjligheten att välja bland över 200 färdiga e-tjänster i Artvise e-tjänstekatalog och framhäver användarvänligheten för att skapa nya tjänster i systemet.

Lösning: Artvise e-Tjänst