Upplands Väsby kommun

Artvise - Motorn för effektiv kommunikation i Väsby Direkt

"Artvise lösningar är fyllda med funktioner för effektivt kundtjänstarbete, precis det vi tidigare saknade. Det är användarvänligt, enkelt att förstå och komma i gång med. Det förenklar framför allt vardagen för vår kundtjänstpersonal. Att det dessutom gick snabbt att installera gjorde övergången smidig och enkel, vilket innebar låga kostnader för implementation”.

Malin Lövdahl, Enhetschef, Väsby Direkt

Upplands Väsby kommun strävar ständigt efter att förbättra sin kommunikation och tillgänglighet gentemot invånarna. Med Väsby Direkt som navet för kundkontakt behövde de ett effektivt system för att hantera kundtjänstärenden. Artvise lösningar blev svaret på deras behov, och implementeringen skulle visa sig vara en nyckel till ökad effektivitet och förbättrad service gentemot kommuninvånarna.

Utmaning
Väsby Direkt startades 2011 för att öppna upp kommunikationen och förbättra invånarnas möjligheter att kontakta kommunen. Efter inledande problem med det befintliga datasystemet insåg de behovet av ett anpassat och lättarbetat system för kundtjänstärenden. Efter att ha träffat Artvise på Kommits i Örebro föll valet på Artvise Contact Center och Kundtjänst, som låg före konkurrenterna med sina viktiga funktioner och integrationsmöjligheter.

Lösning
Artvise lösningar valdes för dess användarvänlighet och moderna anpassning för kundtjänstärenden. Implementeringen av systemet var smidig och kostnadseffektiv, och dess funktioner underlättade vardagen för Väsby Direkts personal. Genom att erbjuda enkelhet och snabbhet i användningen blev Artvise en pålitlig partner för kommunens kundtjänstbehov.

Resultat

Artvise system har markant minskat tiden för att registrera ärenden, från ca 30 klick till endast tre enkla handgrepp. Den uppskattade sökfunktionen och det användarvänliga gränssnittet har gjort systemet enkelt att arbeta med, vilket resulterar i ökad effektivitet och förbättrad kommunikation med invånarna. För Väsby Direkt har Artvise Contact Center och Kundtjänst blivit en viktig komponent för att förenkla och förbättra dialogen med kommuninvånarna.

"För oss är det viktigt att vi kan förbättra och förenkla dialogen med dem vi är till för, våra invånare. Där fyller Artvise en viktig funktion." Avslutar Malin Lövdahl, nöjd enhetschef vid Väsby Direkt.

Lösning: Artvise Contact Center och Kundtjänst