Artvise levererar processer till Landstinget Gävleborg 

Artvise levererar processer till Landstinget Gävleborg Artvise har fått order från Agio System och Kompetens att som underkonsult leverera Platina-processer för dokument- och avvikelsehantering.