Artvise fortsätter att leverera till Skatteverket 

Artvise fortsätter att leverera till Skatteverket Artvise har fått beställning av Skatteverket på förlängning av konsultinsats avseende att tillhandahålla expertkompetens på Platina under resten av 2010.