Platina till Halmstad Fastighets AB!

Ingress...

Platina till Halmstad Fastighets AB! Artvise har vunnit HFAB:s upphandling gällande nytt dokument- och ärendehanteringsystem, leveransen kommer att baseras på systemet Platina