Artvise får order från Västtrafik värd 3,5Mkr!

Ingress...

ARTVISE får order från Västtrafik värd 3,5Mkr! Artvise AB har vunnit den upphandling av nytt kundärende-hanteringssystem som Västtrafik AB genomfört. Med det nya systemet kommer Västtrafik att bli mer effektiva i sin kunddialog.