Artvise på "Framtidens medborgarservice i kommun"! 

Ingress...

Artvise på "Framtidens medborgarservice i kommun"! Artvise deltar på konferensen "Framtidens medborgarservice i kommun - fokus kontaktcenter" som genomförs 1-2 december på Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm. Konferensen riktar sig till kundtjänstchefer, kontaktcenterchefer, chef för medborgarservice, ansvarig kundtjänst/medborgarservice, samt övrig personal som arbetar med kundtjänst och medborgarservicefrågor i kommuner. Länk till konferensprogrammet OBS! Kontakta oss och erhåll partnerkod som ger 20% rabatt på deltagaravgiften!