Partille kommun väljer Artvise Kundtjänst!

Ingress...

Partille kommun väljer Artvise Kundtjänst! Partille kommun planerar att öppna ett kundcenter i januari 2016, ett bra IT-stöd efterfrågades för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet, valet blev Artvise Kundtjänst som kommer att implementeras under hösten.