Örebro kommun väljer Artvise Kundtjänst för kommunsupport och servicecenter!

Örebro kommun har valt Artvise Kundtjänst för att effektivisera verksamheten och förse kommunvägledare med ett modernt systemstöd för informations- och ärendehantering med syfte att förbättra servicen till medborgare.