Artvise e-tjänsteplattform till Lerums kommun!

Artvise e-tjänsteplattform till Lerums kommun! Lerums Kommun har valt Artvise e-tjänsteplattform för att kunna erbjuda en fullt utvecklad e-förvaltning där medborgare, kunder och brukare kan sköta merparten av sina ärenden och kommunikation med kommunen genom enkla och säkrade e-tjänster.