Artvise e-Tjänst till Rättsmedicinalverket!

Artvise e-Tjänst till Rättsmedicinalverket! Artvise AB har vunnit den upphandling av nytt systemstöd för medicinska åldersbedömningar i asylprocessen som Rättsmedicinalverket genomfört.