Artvise Kundtjänst till Täby kommun! 

Artvise Kundtjänst till Täby kommun! Artvise AB har vunnit den upphandling av nytt systemstöd för ärendehantering som Täby kommun genomfört. En kritisk framgångsfaktor för att realisera målen för Täby kommuns nya kontaktcenter är ett användbart och effektivt IT-stöd för kontaktcentrets ärendehantering.