Bodens kommun väljer kontaktcenter från Artvise AB! 

Bodens kommun inför nu medborgarservice vilket innebär att kommunen arbetar mot principen om en väg in, för att lyckas krävs ett modernt stödsystem som hjälper medborgarservice att utveckla och kvalitetssäkra kontakter med, och ärendehanteringen för, medborgarna i Bodens kommun.