Kalmar kommun har valt Artvise Kundtjänst!

Artvise AB har vunnit den upphandling som Kalmar kommun genomfört avseende nytt ärendehanteringssystem till kommunens kontaktcenter.