Alvesta kommun har valt Artvise e-Tjänst!

Artvise AB levererar e-tjänsteplattformen Artvise e-Tjänst till Alvesta kommun vilket kommer att göra det möjligt för Alvesta kommun att erbjuda ökad service direkt på webben.

Med e-tjänsteplattformen Artvise e-Tjänst, som finns hos en lång rad svenska kommuner, läggs grunden för att kunna erbjuda användbara och tillgängliga e-tjänster som bidrar till att realisera målet ”så enkelt som möjligt för så många som möjligt”. Startsträckan för att komma igång med e-tjänster blir kort med Artvise e-Tjänst tack vare en central katalog med över 200st e-tjänster som kan användas som mallar. - Inom offentlig sektor prioriterar man i allt högre grad, effektiva lösningar för digitalisering och effektiv e-förvaltning vilket är områden där våra programvaror är marknadsledande, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.