Artvise e-tjänsteplattform till Myndigheten för Press Radio och TV!

Myndigheten för Press Radio och TV har valt Artvise etjänsteplattform för att få tillgång till en modern plattform för etjänster som myndigheten själva kan administrera och vidareutveckla genom konfiguration.

Fördelarna med effektiva och smarta e-tjänster är många och med hjälp av Artvise etjänsteplattform får myndigheten en modern plattform och förutsättningar för att kunna erbjuda tillgängliga och användbara e-tjänster. Artvise e-tjänsteplattform innehåller konfigurerbar portallösning vilket gör det möjligt att presentera översikt över aktuella ärenden, ytterligare ärendeinformation och möjlighet att komplettera ärende med anteckningar och bilagor.

- Vi är mycket glada över att Myndigheten för Press Radio och TV har valt att satsa på Artvise som IT-stöd för deras e-tjänster, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB