Artvise Kundtjänst till Strängnäs kommun!

Artvise utsågs till vinnare i den upphandling av digital lösning för kontaktcenter som Strängnäs kommun genomfört, syftet med upphandlingen var att upphandla ett modernt systemstöd för det kontaktcenter som kommunen håller på att etablera.

Strängnäs kommun arbetar med att starta ett kontaktcenter vilket ska fungera som första linjen in till förvaltningen. Kontaktcentret ska vara den funktion som tar emot alla frågor och ärenden som kommer in via telefon och digitala kanaler, ”en väg in”, samt direkt kunna hantera enklare ärenden och frågor. Syftet med kontaktcentret är bland annat att kvalitetssäkra och öka servicen för alla som vill komma i kontakt med kommunen.
- Vi ser mycket positivt på att Strängnäs kommun valt Artvise Kundtjänst till sitt kontaktcenter, affären visar på fortsatt styrka för Artvise och går helt i linje med vår strategi att erbjuda "Världens Bästa" kundärendehanteringssystem till den svenska marknaden, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.