Artvise får order från Vallentuna kommun gällande Artvise Kundtjänst!

Vallentuna kommun har efter genomförd förstudie, som visar på förutsättningar och fördelar med att införa ett kontaktcenter, valt att upphandla Artvise Kundtjänst.

Utredningen som Vallentuna kommun utfört visar att det med ett kontaktcenter skapas ”en väg in” till Vallentuna kommun och att kommunen därmed kan öka tillgängligheten, förbättra servicen och bemötandet samtidigt som verksamheten kan effektiviseras. Ett kontaktcenter ökar också förutsättningarna för att alla ärenden behandlas lika vilket i sin tur ökar rättssäkerheten för kommunens invånare/kunder, samtidigt som kommunen utvecklar en gemensam servicekultur.

- Det är glädjande och ett styrkebesked att vi i hård konkurrens med andra aktörer tar ytterligare marknadsandelar och får fler kunder som använder Artvise Kundtjänst, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.