Artvise logo

2018-10-02

Artvise levererar telefoni och Contact Center till Ekerö kommun!

Ekerö kommun som sedan tidigare använder ärendehantering från Artvise, lägger nu till Artvise Contact Center samtidigt som all leverans sker av Tele2 med Artvise som underleverantör.

Ekerö kommun kommer att börja använda sig av Artvise Contact Center för att få en bättre och sammanhållen systemlösning för kontaktcenter, det nya systemet innebär att agenterna bara har ett system att jobba i för all sin hantering. Detta kommer att öka Ekerö kommuns tillgänglighet till sina kommuninnevånare i flera medier, samt ge dem möjligheten att digitalisera och automatisera flera av sina tjänster.

Artvise ser detta som ett lyckat partnerskap tillsammans med Tele2 och tror att flera kunder skulle kunna dra nytta av att på det här sättet få en SPOC (Singel Point Of Contact) som sköter alla tjänster som telefoni, kontaktcenter och ärendehanteringssystem.

- Vi är mycket glada över att Ekerö kommun har valt att satsa vidare på Artvise och dessutom ser vi fram emot ett ytterligare fördjupat samarbete med Tele2, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.

KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.