Artvise logo

2019-04-02

Artvise levererar kundärendehanteringssystem till Jönköpings kommun!

Jönköpings kommun har upphandlat Artvise som kundärendehanteringssystem vilket kommer att levereras av Knowit AB.

Målet är bland annat att det nya kundärendehanteringssystemet ska stödja ärendeprocessen från medborgare till verksamhet och vara ett verktyg och en informationsbank för medarbetare som möter medborgare i den första delen av servicekedjan. Efter anbudsutvärdering utsågs Knowit AB som segrande anbud där Artvise utgör programvaran i leveransen. Artvise ser detta som ytterligare ett viktigt steg i samarbetet med Knowit och tror att flera kunder kommer att kunna dra nytta av Knowit’s kompetens inom Artvise programvaror.

- Vi ser mycket positivt på att Jönköpings kommun väljer Artvise som IT-stöd för ärendehantering i sitt kontaktcenter, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.

KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.