Artvise får order från Länstrafiken i Norrbotten gällande Artvise Kundtjänst!

Länstrafiken i Norrbotten har tecknat avtal med Artvise avseende Artvise kundtjänst för att effektivisera och kvalitetssäkra sin ärendehantering.

Varje år reser ca 2,5 miljoner resenärer med Länstrafiken i Norrbotten och för att ge bästa möjliga service har Länstrafiken i Norrbotten valt Artvise Kundtjänst som systemstöd för att hantera alla typer av kundärenden. Länstrafiken i Norrbotten önskade ett standardsystem som skulle vara användarvänligt och effektivisera användarnas dagliga handläggning samt innebära förbättrad service och tillgänglighet för kunder.

- Vi är mycket glada över att ytterligare ett trafikbolag med kundfokus valt att satsa på Artvise som IT-stöd för deras ärendehantering, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.